۱۵ - ۱۱ - ۱۴۰۱

تور گرجستان تفلیس 8 روزه

تاریخ تور

درباره تور گرجستان تفلیس 8 روزه

تور تفلیس پایتخت زیبای گرجستان ۶ شب اقامت در بهترین هتل های تفلیس پرواز رفت و برگشت مدرن ایرباس مدرن قشم ایر ( پکیج بصورت ۴ شب و ۳ شب هم اجرا میشود ) -------------------------- خانم مولانا پاسخگو تا ۱۰ شب ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰

خدمات تور گرجستان تفلیس 8 روزه

بلیط رفت وبرگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی


لیست قیمت

نام هتل نوع هتل تعداد تخت قیمت توضیحات تماس پیام واتساپ
پولو
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 6,680,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
الگانس
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 8,020,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
روستاولی 36
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 8,020,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
دلیدا
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 7,900,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
روستاولی پالاس
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,370,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
اله بوتیک
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,790,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
الیوانی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,020,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
کالاسی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,940,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
بروس گاردن
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 12,520,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آمری پلازا
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 13,680,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
رامادا بای ویندهام تفلیسی اولد سیتی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 13,680,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
اپیسود
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 14,830,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آدامو
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 15,410,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
موسیوم
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 15,410,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
مرکور اولد تون
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 15,410,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
هیلتون گاردن چاوچاوادزه
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 15,410,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
هالیدی این
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 15,990,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
کورتیارد بای مریوت
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 19,220,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
جی ان جی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 9,630,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
گلدن گلوب
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,210,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
دولابوری
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,790,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
لپلازا
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,210,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
گرین تاور
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,370,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آمباسادوری تفلیسی
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 17,140,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آیوتا
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 18,870,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
گرند ویندهام
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 20,030,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
شراتون گرند متچی پالاس
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 21,180,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
بیلتمور
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 23,490,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
تفلیسی مریوت
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 28,110,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
رادیسون بلو ایوریا
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 24,650,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر


مدارک تور گرجستان تفلیس 8 روزه

*پاسپورت با حداقل ۶ ماه تاریخ انقضا *مسافر حتما باید ۲ دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد *همراه داشتن کارت واکسن کرونا ٢ دور که از دوز دوم حداقل ١٤ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی (قابل دریافت از سایت ir.gov.salamat.vcr://https ( الزامی می باشد. (واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی)

درخواست رزرو


اطلاعات آژانس کیش ارزان

09936970701

میگردیم

به پشتیبانی واتساپ این تور متصل می شوید

واتساپ