۱۵ - ۱۱ - ۱۴۰۱

تور گرجستان تفلیس 5 روزه

تاریخ تور

درباره تور گرجستان تفلیس 5 روزه

تور تفلیس پایتخت زیبای گرجستان ۳ شب اقامت در بهترین هتل های تفلیس پرواز رفت و برگشت مدرن ایرباس مدرن قشم ایر ( پکیج بصورت ۳ شب و ۷ شب هم اجرا میشود ) -------------------------- خانم مولانا پاسخگو تا ۱۰ شب ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰

خدمات تور گرجستان تفلیس 5 روزه

بلیط رفت وبرگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی


لیست قیمت

نام هتل نوع هتل تعداد تخت قیمت توضیحات تماس پیام واتساپ
پولو
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 5,180,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
الگانس
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 5,930,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
ایساکا
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 5,370,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
روستاولی 36
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 5,560,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
دلیدا
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 5,650,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
لیوین
3 ستاره
3 ستاره دو تخته 7,890,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
جی ان جی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 7,060,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
الد سیتی بوتیک
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 6,780,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
گلدن گلوب
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 7,530,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
دولابوری
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 7,810,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
ایبیس بودگت
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,090,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
پارما
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,470,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
روستاولی پالاس
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,470,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
مگنولیا
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,000,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
گرین تاور
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,470,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
کالاسی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,750,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
اله بوتیک
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 7,250,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
ایوریا این
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,230,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
ال ام کلاب
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 7,530,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
بریدج بوتیک هتل
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,190,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
الیوانی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,190,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
کالاسی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,750,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
بست وسترن آرت
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,630,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
ایبیس استادیوم
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,940,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
بروس گاردن
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 8,910,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آمری پلازا
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 9,130,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
رامادا بای ویندهام تفلیسی اولد سیتی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,350,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
ایبیس استایلس
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,760,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
بست وسترن سیتی سنتر
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,630,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
ایبیس استایلس
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 9,930,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
هالیدی این
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,950,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آدامو
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 10,610,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
موسیوم
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,760,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
هیلتون گاردن چاوچاوادزه
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 12,230,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آمباسادوری تفلیسی
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 11,630,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
کورتیارد بای مریوت
4 ستاره
4 ستاره دو تخته 13,170,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
هوالینگ اند پرفرنس
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 11,760,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آمباسادوری تفلیسی
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 16,070,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
آتو
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 14,580,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
گرند ویندهام
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 16,460,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
شراتون گرند متچی پالاس
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 16,460,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
بیلتمور
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 18,810,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
تفلیسی مریوت
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 18,340,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر
رادیسون بلو ایوریا
5 ستاره
5 ستاره دو تخته 19,280,000 خانم مولانا ۰۹۹۳۶۹۷۰۷۰۱ / ۰۲۱۸۸۷۶۷۰۹۰ داخلی ۱۱۴ خانم مول... بیشتر


مدارک تور گرجستان تفلیس 5 روزه

*پاسپورت با حداقل ۶ ماه تاریخ انقضا *مسافر حتما باید ۲ دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد *همراه داشتن کارت واکسن کرونا ٢ دور که از دوز دوم حداقل ١٤ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی (قابل دریافت از سایت ir.gov.salamat.vcr://https ( الزامی می باشد. (واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی)

درخواست رزرو


اطلاعات آژانس کیش ارزان

09936970701

میگردیم

به پشتیبانی واتساپ این تور متصل می شوید

واتساپ